Company
Company
TECHNIQUE
HISTORY
2021
 • Thành lập công ty địa phương tại Việt Nam
 • Tham gia Chương trình Thúc đẩy Doanh nhân của Đại học Dhaka, Bangladesh - KOICA
2020
 • Đã ký MOU và hợp đồng với Lecture Planet để phát triển các giải pháp giáo dục video không trực tiếp
 • Được chọn làm bàn đạp để khởi nghiệp phát triển công nghệ phát triển
 • Cơ quan Xúc tiến Khởi nghiệp-Trung tâm Đổi mới Gyeonggi Công việc phân tách địa điểm
 • Được bảo lãnh bởi Cục Quyền chọn Đầu tư Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Hàn Quốc
 • Được chọn là liên doanh - Công ty TNHH Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.
2019
 • Đã ký MOU và hợp đồng xuất khẩu với TGROUP TRADE & TRAVEL JSC tại Thành phố Đà Lạt, Việt Nam để hỗ trợ công nghệ Du lịch Thông minh Đà Lạt
 • Dự án Hợp tác Phát triển Quốc tế Gyeonggi-do “Dự án Xây dựng Phòng học Thông minh Việt Nam Hàn Quốc” Nhà cung cấp chương trình
 • Giải thưởng Bộ trưởng Doanh nghiệp Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ
 • Thành lập viện nghiên cứu doanh nghiệp
 • Đăng ký đấu thầu
 • Bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiệu
2018
 • Phát triển ứng dụng công khai dựa trên AR “Thẻ O2O”, hợp tác với Công ty Lập kế hoạch Bầu cử, Daigyeo Co., Ltd.
 • Dự án Hợp tác Phát triển Quốc tế Gyeonggi-do “Dự án Xây dựng Phòng học Thông minh Việt Nam Hàn Quốc” Nhà cung cấp chương trình
2017
 • Dự án Hợp tác Phát triển Quốc tế Gyeonggi-do “Dự án Xây dựng Phòng học Thông minh Việt Nam Hàn Quốc” Nhà cung cấp chương trình
 • Đã tham gia vào trường đại học định hướng phần mềm Đại học Dongguk (sự hợp tác giữa ngành công nghiệp thực tế tăng cường và trường đại học)
 • Đã tham gia dự án hỗ trợ bồi dưỡng Trung tâm Nghiên cứu CNTT-TT Đại học Dongguk (Trung tâm Nghiên cứu Nền tảng NUI / NUX)
 • “Thực tế tăng cường và các công cụ giảng dạy sử dụng nguyên tắc bảng chữ cái tiếng Hàn” phát triển MOAS
 • Giải thưởng giấy xuất sắc về thực tế tăng cường
 • Trung tâm chứng nhận ngành nông nghiệp thứ 6 của Jeonnam liên kết với Trung tâm chứng nhận ngành nông nghiệp thứ 6 quốc gia LOTTE Mart Online 3 liên kết chính (Lotte Mart, Lotte Home Shopping, Lotte iMall)
 • Tổ chức
COPYRIGHT © Unique UX Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.